API (Aanspraakpunt Integriteit)

API - Duikschool Argos

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, tennisser, ... kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.

Daarom heeft Argos een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen te kunnen vertellen aan een neutraal persoon.

Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden. Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.

  • Wil je iets in vertrouwen vertellen?
  • Wil je een incident laten registreren?
  • Wil je je verhaal kwijt?
  • Heb je advies nodig?
  • Ben je ontevreden?
  • Heb je een klacht?

Voor vragen, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit kan je contact opnemen met api@duikschoolargos.be.

Paul Broeckx - Vertrouwenspersoon / Club-API

Annemie Wens - Assistent Club-API (Behandeling samen met vertrouwenspersoon)